In het kader van het ingaan van de AVG op 25 mei 2018 onderstaand de Privacy-Verklaring van DeMusicalSchuur.nl.

Welke persoonlijke data we verzamelen en waarom we het verzamelen

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • Bankrekeningnummer, staat niet aangegeven op de site, maar in de administratie

Met welk doel en op basis van welke grondslag ik persoonsgegevens verwerk

Ik verwerk jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren
 • Ik verwerk ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor mijn belastingaangifte.

Delen van persoonsgegevens met derden

Ik verkoop jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Ik blijf eind- verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Hoe lang worden je gegevens bewaard?

Ik bewaar persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Je gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard.

WordPress database & serverlogs

DeMusicalSchuur.nl is een zgn self-hosted WordPress weblog. De data die deze self-hosted blog opslaat, worden in een database verwerkt. Deze database wordt gehost via mijn webhost. Uiteindelijk ben ik van DeMusicalSchuur.nl eindverantwoordelijk voor de content van deze weblog. Mijn webhost kan deze data alleen indirect en louter met mijn toestemming inzien.

Tevens worden er serverlogs bijgehouden, waarop in geval van nood kan worden teruggegrepen bij (fatal) errors, hetzij door de server of anderszins.

Derde partijen, zoals ook mijn webhost, hebben een verwerkersovereenkomst afgesloten met mij van DeMusicalSchuur.nl.

In kaart brengen websitebezoek

Op deze website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. 
DeMusicalSchuur.nl gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Toestemming voor het plaatsen van cookies

Voor zover nu duidelijk is in de Telecommunicatiewet en het wetsvoorstel van oktober 2014 mbt de wijziging van artikel 11.7a, de zogeheten Cookiewet, vallen alle cookies die door DeMusicalSchuur.nl gebruikt worden onder de uitzonderingen waarvoor geen toestemming vereist is.

Door gebruik en doorklikken naar diensten van derden, zoals bijvoorbeeld deelknoppen van Twitter.com, Facebook.com, plus.Google.com, Pinterest.com, Instagram.com en LinkedIn.com, kunnen er ook cookies van andere partijen worden geplaatst op de computer/apparaten van bezoekers. Hier heeft DeMusicalSchuur.nl verder geen invloed op.

In- en uitschakelen van cookies (van andere partijen) en verwijdering daarvan

Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kan u vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van uw browser. Ook zijn er tools als Ghostery.com om inzicht te krijgen in welke cookies er geplaatst worden inclusief de mogelijkheid deze blokkeren.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om te vragen om inzage in en correctie of verwijdering van jouw gegevens, zoals u die zelf hebt opgegeven bij het invullen van het contactformulier. WordPress is in staat alle gegevens die op DeMusicalSchuur.nl verzameld zijn, gekoppeld aan uw e-mailadres, te bundelen en die u toe te sturen op het mailadres in kwestie. Laat me weten van welk mailadres ik dit moet checken en u krijgt een zip-bestandje gemaild.

Beveiliging

Ik neem de bescherming van uw gegevens serieus en neem passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

De (beveiligings)updates van mijn computer worden automatisch geïnstalleerd wanneer ik die gebruik. Ook zorgen wij ervoor ik dat ik – gemiddeld binnen enkele uren – nieuwe versies van WordPress en de updates van verschillende plugins installeer.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van deze site en verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met DeMusicalSchuur.nl op via info@demusicalschuur.nl.

Personalia van DeMusicalSchuur.nl

Ik ben als volgt te bereiken:
Naam: Sanne Christensen, gevestigd te Bergeijk
E-mailadres: info@demusicalschuur.nl.

Dank voor uw aandacht!

DeMusicalSchuur.nl behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Privacy Statement.

Bergeijk,
29 mei 2018